nlenfrde

 

Het blijft apart dat juist het Openbaar Ministerie niets wil weten van goede, wetenschappelijk gevalideerde, onderzoeksmethoden. Die er dus heus wel zijn!

Wat nog veel erger is, deze instantie en nog een aantal, vallen onder het Ministerie van JenV:

 • Het Openbaar Ministerie
 • De politie (maar die kan alleen handelen bij toestemming OM)
 • De Raad voor de Kinderbescherming
 • Veilig Thuis
 • Reclassering

En verlaten zich op methodes die contra productief zijn. Die dus niet een kind in nood helpen. Die niet wetenschappelijk gevalideerd zijn. Die ruimte geven voor onderbuik gevoelens, opinies, meningen, projectie van eigen onverwerkt trauma door de ondervrager.

Hoe kan het zijn dat 1 enkel persoon, Mr E. Kwakman, voorbij gaat aan alle gevalideerde wetenschappelijk aangedragen methodes en niemand hier tegen optreedt? Ondanks onze pogingen deze dame tot voortschrijdend inzicht te brengen? Hoe kan het zijn dat de gehele OM-top en politie-top ons weg zet als lastige internet gekkies? Wie is nou ’niet normaal’? Iemand die ageert tegen kindermishandeling en ex-partnergeweld of iemand die het juist in stand houdt, omdat deze persoon zich niet laat aanspreken? En waarom laat ‘men’ dat zo gebeuren?

Zo kan het dus gebeuren dat juist de terecht bezorgde ouder niet serieus wordt genomen en zelfs verweten wordt aan bijvoorbeeld ouderverstoting te doen. Deze ouder krijgt het verwijt aan beeldvorming te doen en vaak verliest deze ouder dan het kind. Wordt het kind juist bij de mishandelende ouder gelaten, of erger, ondergebracht.

 

Ondertussen zal het Ministerie JenV er alles aan doen om juist niet tot een adequate en snelle diagnose, analyse te komen.

 

Zo nemen wij aanstoot aan het WODC rapport uit februari 2019 ‘Huiselijk geweld breed in Nederland’, aan de Kamer aangeboden door Minister De Jonge.


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/05/de-prevalentie-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-nederland


Apart dat bij bovenstaand WODC rapport geen aandacht is voor pathogeen ouderschap, vaak met ouderverstoting als resultaat.

Bij navraag kregen wij te horen dat de onderzoekers expliciet was opgedragen deze zware vorm van mishandeling te negeren….

 

En niemand, ook niet de politiek, die hier wat van vindt, die het WODC rapport afkeurt of zegt dat het rapport nog niet compleet is.

 

Daardoor kunnen bovenstaande partijen hun eigen interpretaties rondom mishandeling loslaten, want zeg nou zelf, hoe vaag is dit:

‘de veiligheid van de betrokkenen en het belang van de slachtoffers staat centraal’. Maar hoe bepaal je deze, en mág het OM deze nuance wel aanbrengen? Deze subjectiviteit zorgt ervoor dat het OM weigert te vervolgen en daarbij ook de politie niet ondersteunt in de wens om eventueel normerende gesprekken te gaan voeren. Het meest vreselijke is nog wel dat het Ministerie JenV en zeker het OM, met hun taskforce huiselijk geweld, BEWUST, wetenschappelijke argumenten negeert en stug het destructieve pad blijft volgen.

Ouders, noodgedwongen autodidact, die bovengenoemde partijen wijzen op de wetenschappelijke inzichten, worden aangemerkt als strijdend. Als agressief. Ja, wat denk je, jouw kind wordt mishandeld en het drijft je tot waanzin dat niemand het wil inzien en wil ingrijpen.

Terwijl juist bovengenoemde instanties pretenderen in het belang van het kind te handelen…..


 Kijk naar de datum van onderstaand artikel; 12 juli 2019 !!!!

 


--------- Oorspronkelijk bericht ----------

Van: "Ramakers, C.C. (Clarie)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Aan: 'Marieke van Woerkom' <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Datum: 2 maart 2020 om 10:45

Onderwerp: RE: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

 

Beste mevrouw Van Woerkom,

 

In het onderzoek naar de prevalentie van kindermishandeling zijn de onderzoeksvragen en de vormen van kindermishandeling vastgesteld in overleg met het WODC van het ministerie van Veiligheid & Justitie. De definitie van kindermishandeling mocht niet afwijken van de definitie die in eerdere metingen werd toegepast. De vorm van kindermishandeling die u schets, maakte geen deel uit van deze studie. Hiermee zeggen we niet dat dit niet belangrijk is of niet zou moeten worden meegenomen in een nieuwe meting. Echter in een dergelijk onderzoek onder scholieren moet ook rekening gehouden worden met het aantal vragen dat gesteld kan worden. In ons onderzoek waren er dat al beslist teveel en wij hebben dan ook aanbevolen om het aantal vragen in een nieuw onderzoek drastisch te verminderen om een betrouwbare invulling ervan te borgen.  

 

Met vriendelijke groet,

Clarie Ramakers

___________________________________________________________ 

 

Van: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Verzonden: zaterdag 29 februari 2020 15:15
Aan: Ramakers, C.C. (Clarie) <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
CC: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Geachte mevrouw Ramakers,

 

Per jaar verliezen 16.000 kinderen het contact met een van de ouders na een scheiding, ondanks het feit dat het ouderschap van de bewuste ouder tot aan de scheiding niet ter discussie heeft gestaan.

Dat dit een groot maatschappelijk probleem is o.a. in Nederland, blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek van het CBS/UvA van oktober 2019 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/42/ruim-4-op-10-volwassenen-zien-hun-stiefvader-als-vader, waaruit blijkt dat van de volwassen geworden kinderen die tussen 1971 en 1991 te maken hadden met scheiding van hun ouders, er 1 op de 5 geen contact meer heeft met voornamelijk de vader.

 Behalve groot verdriet en trauma bij de verstoten ouder, is deze situatie enorm nadelig voor een gezonde emotionele ontwikkeling van het bewuste kind. Door het opgroeien bij één ouder en de andere ouder actief te verstoten groeien deze kinderen op tot volwassen die:

 • zwart/wit denken 
 • problemen hebben met het vertrouwen van anderen 
 • een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben 
 • moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relaties 
 • meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken 
 • zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden 
 • problemen hebben met autoriteit

‘Ouderverstoting’ een een vorm van psychische mishandeling en huiselijk geweld. Door het kind in het echtelijk conflict als wapen in te zetten, probeert de verstotende ouder zijn ex-partner (de verstoten ouder) te straffen voor vermeende tekortkomingen in het huwelijk en de scheiding. in de bijlage vindt u de huidige wetenschappelijke consensus omtrent dit fenomeen.

Met interesse heeft onze stichting onlangs kennis genomen van bovengenoemd rapport. Helaas wordt hier op geen enkele manier melding gemaakt van deze gruwelijke vorm van ex-partnergeweld en psychische kindermishandeling. Kunt u misschien aangeven wat hier de reden voor is?

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom

Secretaris

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
T: +31 6 24385925
W: www.herkenouderverstoting.nl