Nieuwsbericht NOS: 'Politie en OM falen bij handhaving omgangsregeling bij vechtscheiding' 


Politie en OM falen in handhaving vechtscheidingen. Dit is wat er gebeurt als de verkeerde mensen op machtsposities zitten. Artikel 279 WvSr Onttrekken ouderlijk gezag!

Goed interview bij Spraakmakers van NPO Radio 1! Luister vanaf 44 minuten. Dank aan klaas Tek, die het probleem inzichtelijk maakt!

Aangiften worden ontmoedigd en al worden ze opgenomen, het is het Openbaar Ministerie die beslist dat de politie er geen vervolg op mag doen! Dus wordt het geseponeerd. Reden: de richtlijnen Handreiking van het OM! Waar Eva Kwakman een grote hand in heeft gehad.Wij hebben vragen gesteld en het VaderKennisCentrum is persoonlijk op bezoek geweest. Daar zijn toezeggingen gedaan. Het woord ultimum zou veranderd worden in optimum. Waardoor ouders niet telkenmale richting civiel recht zouden worden gestuurd en artikel 279 WvSr ook werkelijk gehandhaafd zou kunnen worden. Sterker nog, dit gesprek heeft geleid tot de rectificatie in de staatscourant 30 oktober 2018!

Blijkbaar is bovenstaand gegeven niet omgezet in beleid. Wel bleef die handreiking overeind, met desastreuze gevolgen, vooral met betrekking tot hun visie en derhalve aanpak omtrent huiselijk geweld.

Wellicht dat het artikel ‘De handreikingen kindermishandeling van het Openbaar Ministerie onwetenschappelijk en niet kindgericht’  in het Nederlands Juristenblad 12 juli 2019 bijgedragen heeft aan haar overplaatsing, maar nogmaals, die handreikingen zijn er nog steeds! 


Dus schrijf ik een mail naar enkele verantwoordelijken in de top van het Openbaar Ministerie:

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Verbijsterd! Graag doorsturen naar ook Mr G vd Burg
Datum: 6 maart 2020 om 13:57:52 CET
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Secretariaat Bjz <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Goede morgen mijnheer van der Burg en mevrouw Kwakman,
 
 
Hoe kan het zijn dat gevalideerde wetenschappelijk bewezen bevragingsmethoden niet gehanteerd worden en daardoor talloze kinderen en ouders benadeeld worden?
 
Eerlijk gezegd zijn wij erg opgelucht dat Mevrouw Kwakman van zo’n levensbepalende post als 'huiselijk geweld’  is gehaald. Wij wensen haar dan ook erg veel succes op een afdeling waar ze hopelijk minder schade aan kan richten.
 
Neemt niet weg dat er nu nog handreikingen van haar hand als beleid door het OM en de politie worden omarmd. Wat gaan we daar mee doen en wordt het nu niet hoog tijd dat iedereen uit de ivoren toren stapt en zijn/haar verantwoordelijkheid gaat nemen?
 
Graag word ik voorgesteld aan de opvolger en hopelijk kunnen we dan aan de slag met de oplossingen; een kwestie van willen en doen! 
 
Wij zijn niet uw vijand. Inhoudelijk kunnen wij goed bijdragen, mits het bijdraagt tot de oplossing. De obstructie vanuit het OM, waarbij ik telkenmale dacht dat het toch bizar is dat 1 enkel persoontje zoveel leed op haar geweten mag hebben en persoonlijk alles tegen kan houden, heeft tot deze waanzin en puinhoop geleid. 
 
Wij, ouders en kinderen, mogen beter van u verwachten en wij helpen graag mee.
 
Dus graag een datum voor een persoonlijke afspraak, met de opvolging.
 
Groet,
Annemarie van Mackelenbergh

De brief die wij vervolgens terugkregen getuigd van een organisatie die geen zelfreinigend vermogen heeft. Zeker niet in relatie tot de meest schrijnende verhalen die wij dagelijks horen.


Ook al zegt onze Minister Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer dat de unaniem aangenomen motie van de heer Van Nispen cs (SP) niet hoeft worden uitgevoerd, daar wij immers over het artikel 279 WvSr beschikken, als er vervolgens handreikingen liggen die niet ‘wetenschappelijk’ en ‘niet kind vriendelijk’ zijn en een instructie om STANDAARD elke vervolging op artikel 279 WvSr af te wijzen, waardoor de verstotende partij maling kan hebben aan de zwaar bevochten beschikking.  

De politie gebruikt als excuus dat die al zo veel op hun bordje hebben. Terwijl vervolgens wel agenten in Rotterdam ouderen gaan controleren op overmatig drankgebruik, opdat er minder ongelukjes in huis gebeuren… Het is dus maar waar de prioriteiten liggen. Was het niet eerlijker en duidelijker geweest als de politie eerlijk had gezegd, 'al zouden wij willen, het OM bepaalt en houdt ons tegen'?

Waar komt toch die onwil vandaan? Is het OM beducht voor schadeclaims? Beducht voor al die komende rechtszaken, waarbij duidelijk wordt dat juist de verstotende partij al die jaren is gefaciliteerd, met name door het OM. Door onverantwoord achter valse beschuldigingen aan te jagen?! Omdat het OM, in samenwerking met de politie, weigert werk te maken van gedegen forensisch onderzoek en valse beweringen gevolgen zouden moeten hebben…?

Vandaar dat wij 'blij' zijn met de reportage van Reporter Radio 1; Politie en OM falen in handhaving vechtscheidingen. Eindelijk aandacht voor al die ouders, die ten einde raad en voor ondersteuning naar de politie gaan en compleet worden afgeserveerd. Zoek het maar uit! Jammer dan! Met slappe excuusjes, als dat het zielig zou zijn voor het kind…

Wel mogen onze exen valse meldingen doen, onze levens overhoop halen met valse beschuldigingen, zonder enige consequentie, of het moet de 'beloning' zijn van een gebied- of contact verbod en wellicht, na dat alles helemaal kapot is, een mager Sorry. Maar terug draaien van de levensbepalende beslissingen? Dat natuurlijk niet!

Dat het maar eens goed inzichtelijk wordt. Wie zijn dan die paar mensen hoog in de toren, die ouderverstoting faciliteren?! (Hint: wie is de baas van het OM? Juist het Ministerie JenV)


Feit is dat als de politie door kanjers uit eigen gelederen goed getraind worden, heel wat familiedrama’s kunnen worden voorkomen! (Juist de politie zou extra gemotiveerd moeten zijn daar recentelijk toch echt dienstwapens het einde hebben gemaakt aan de levens van 2 gezinnen.)

De uitzending van Reporter Radio onderstreept nog meer onze position paper omtrent het strafbaar stellen van ouderverstoting

Laat het maar in één keer duidelijk zijn. De wet staat immers boven elke richtlijn of handreiking dan ook! Dan zijn het niet enkele personen uit het wij-houden-elkaar-in-het-zadel-clubje, die juist ouderverstoting (bewust) in stand houden!

Eerst de documentaire Verstoten Vaders, nu helderheid omtrent het niet daadkrachtig willen optreden, een jeugdbeschermingsketen die toegeeft dat de complexe scheiding te hoog gegrepen is, maar zich wel graag bemoeid met het gezinsleven…

Wanneer is het klaar? Een kwestie van willen en doen! Wie spoort de verantwoordelijken aan?


Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Datum: 29 april 2020
Onderwerp: brief OM

Geachte mr. Vuylsteke, mr. Van der Burg en mr. van Schoonderwoerd van Bezemer,

Zo af en toe wordt ‘wachten’ beloond, want ik had natuurlijk meteen heel veel kunnen vinden van uw reactie, d.d. 30 maart jongstleden, ik verwijs u maar even naar de uitzending van Reporter Radio 1, afgelopen zondag
 
Nu mr. van der Burg heeft bijgetekend voor een tweede termijn, is het te hopen dat het dossier ‘huiselijk geweld’ , nu adequaat wordt opgepakt. Om familiedrama’s en eigen richting te voorkomen. Om werkelijk effectief te handelen; anamnese, diagnose en dan pas handelen. Net zoals men handelt in de reguliere geneeskunde.
 
Immers, mr. Kwakman mag dan van het toneel zijn verdwenen, de door haar samengestelde handreikingen/ richtlijn staat nog steeds en wordt blijkbaar gelezen en toegepast wanneer het de politie en het OM zo uitkomt. Complete willekeur en fataal voor de verantwoorde ouder, die juist door het optreden van het Openbaar Ministerie buiten spel wordt gezet. Rehabilitatie? Hereniging? Sanctioneren van valse beschuldigingen? Niet voor niets worden de handreikingen door professionals, die het echt kunnen weten, geclassificeerd als onwetenschappelijk en kind onvriendelijk!
 
Natuurlijk zijn wij ‘blij’ dat mr. van Schoonderwoerd bevestigt dat er sprake is van intergenerationele overdracht bij huiselijk geweld.  Maar daar schuilt ook een groot gevaar in; werken op basis van opinies, meningen, ideeën, aannames, daarbij kinderen onnodig extra traumatiseren en de verkeerde ouder buitenspel zetten. 
Dat is namelijk het schrijnende resultaat van het niet willen weten, het persoonlijk invullen (op basis van eigen trauma) en vooral het demoniseren van burgers (ouders) die vragen stellen bij de werkwijze van het OM.
 
Het geeft geen pas om te proberen juist betrokken ouders, die een positief verschil willen en kunnen maken, zo proberen af te serveren. Wij hebben namelijk nog nooit persoonlijk contact gehad. Ik ervaar uw brief eerder als een brevet van onvermogen. Op de inhoud kunt u blijkbaar het gesprek niet voeren!
 
"De - zo door ons ervaren - weinig constructieve houding van uw zijde heeft ons doen besluiten dat wij niet meer zullen reageren op nadere correspondentie over dezelfde onderwerpen waar eerder contact over is geweest. We zullen dit slechts ter kennisgeving aannemen”
 
Het aparte is, wij staan helemaal niet zo te kijken op een afspraak. De tijd van overtuigen is immers voorbij. Gedrag hoort consequenties te hebben, dat geldt ook voor u en uw organisatie . Ook u staat niet boven de wet. Wat zeg ik, juist u zou beter moeten weten, beter moeten handelen en een voorbeeld functie moeten vervullen. Wij, burgers, zouden op u erop moeten kunnen rekenen!
 
Derhalve zullen wij ten alle tijden uw organisatie en desbetreffende personen informeren,  rechtstreeks en transparant. Opdat de namen bekend zijn van de personen, die een positief verschil zouden kunnen maken, maar zich er van af maken, of zich er te goed voor voelen. Wij, ouders, zijn met meer en hoeven uw destructieve handelen echt niet te accepteren
 
Een leuke opsteker voor u is wellicht dit webinar. Wellicht voelt u zich aangesproken? Wij herkennen die ’netwerkcorruptie’ wel. U ook? 
 
Groet,
Annemarie van Mackelenbergh

Want het is natuurlijk ontstellend dat, mr. Judith van Schoonderwoerd den Bezemer, (coördinerend jeugdofficier in Den Haag en waarnemend landelijk officier huiselijk geweld) vertelt dat er meerdere visies/beelden leven bij verschillende instanties rondom huiselijk geweld. Prima dat mevrouw wel inziet dat het gaat om een cirkel van huiselijk geweld, die doorbroken moet worden.

De instanties zien allen in dat het gaat om intergenerationele overdracht, maar daar schuilt voor alle ouders en kinderen een groot gevaar in:

Ben jij dus slachtoffer van huiselijk geweld geweest als kind, dan zal jij in de toekomst met argusogen bekeken worden. Bij voorbaat verdacht. En zeker in relatie tot de kansencirkels die de gehele keten gewoon worden gebruikt, ook al ontkennen ze het, loop jij als ouder (die dus in de jeugd huiselijk geweld hebben meegemaakt) de kans dat jouw kind (achter jouw rug om) verder extra in de gaten wordt gehouden, nog meer zogenaamde professionals kansencirkels invullen, tot het moment dat jij in één keer op het matje wordt geroepen bij bijvoorbeeld Veilig Thuis en op basis van aannames jouw kind verliest. Nederland is koploper Uit Huis Plaatsingen en velen zijn onterecht!

Zie hier de paradox… De burger wordt aangemoedigd om een einde te maken aan huiselijk geweld, maar zodra bekend is dat er sprake is geweest van huiselijk geweld, gaat dit jouw leven achtervolgen…

Veilig Thuis hoort de veiligheid in huis te taxeren. Daar zit een gevaar, als zij geen objectieve, juiste onderzoeksmethoden hanteren. Denk aan MASIC en vervolgens forensisch de beweringen onderzoeken, voordat er ingegrepen/gehandeld wordt.

Position paper 4: Landelijk protocol bij huiselijk geweld


Opvallend: naar aanleiding van de uitzending hebben M.van Nispen (SP), V. Bergkamp (D66) en N. van der Berge (GL) kamervragen gesteld.

Goede vragen, zonder meer, hopelijk nemen zij geen genoegen met de verhaaltjes waarmee de Minister (lees ambtenaren ministerie JenV) deze kamerleden tevreden willen stellen.