Massaclaim van ouders en jeugdigen tegen jeugdzorg

De afgelopen 30 jaar hebben vele belangenorganisaties, academici en jeugdrechtadvocaten geklaagd over het gebrek aan adequaat feitenonderzoek (“AFO”) door de Ketenpartners (zijnde Veilig Thuis, de Raad en de Gecertificeerde Instellingen) bij de onderbouwing van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. Dit gebrek aan AFO is een schending van de Nederlandse wet (o.a. artikel 3.3 Jeugdwet en 4.1.1 WMO). Daarnaast heeft de Nederlandse Staat steeds en stelselmatig gehandeld in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Bovenstaand stelselmatig handelen door de Ketenpartners en de Nederlandse Staat in strijd met de wet en verdragen, vormt de basis voor de massaclaim. Alle kinderen en ouders die ooit te maken hebben gehad met een of meerdere Ketenpartners hebben allemaal recht op schadevergoeding. Op zijn minst zijn ze onheus door deze instellingen benaderd.

massaclaimjeugdzorg