nlenfrde
Van: Marieke van Woerkom 
Onderwerp: Juiste diagnostiek voordat er levens bepalende beslissingen worden genomen
Datum: 16 maart 2020 om 10:35:01 CET
Aan: Leden van de TK Commissie VWS en JenV

Normal 0 false false false NL JA X-NONE

Geachte leden van de Commissie VWS en JenV,

De departementen VWS en JenV zijn beide corrupt op het gebied van de jeugdbescherming. Er heerst een sterk geloof in een veiligheidsutopie en maakbare samenleving; (GIRFEC).

Deze ideologie wordt momenteel aangevoerd door Hugo de Jonge die voorheen in Rotterdam verantwoordelijk was voor het hoogste aantal OTS en UHP van Nederland. Dit beleid voert hij momenteel door in heel Nederland. De Kabinetsbrief n.a.v. het rapport de Winter maakt duidelijk dat men vooral door wil gaan met het beleid van OTS en UHP. Slachtoffers worden afgewimpeld met een fooi, die niet in verhouding staat tot het opgelopen trauma. Structurele veranderingen in het systeem, die je mag verwachten n.a.v. de gruwelijke uitkomsten van dit rapport, blijven uit. In een recentere brief van Hugo de Jonge zie je vooral dat hij gelooft in het veelvuldig melden van kindermishandeling. Ondanks het feit dat  het momenteel ontbreekt  aan eenduidige diagnostiek. Op dit moment bezoekt jeugdbescherming zélfs de scholen om zoveel mogelijk aan actieve opsporing te doen….. 

Aan de mening van ervaringsdeskundigen wordt volledig voorbij gegaan.

We zullen echter als maatschappij moeten accepteren dat er maandelijks ernstige incidenten met kinderen gebeuren. En deze vinden momenteel ook plaats in instellingen, gezinshuizen en pleeggezinnen waar kinderen onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat worden geplaatst. Ook onder OTS worden er kinderen van het leven beroofd.

Gelijk het Corona virus, is kindermishandeling besmettelijk. Van generatie op generatie. Oorzaak: complex trauma.

De corruptie aangevoerd door Sander Dekker blijkt uit het volgende:

 
  1. Het Ministerie van VenJ ‘bepaalt zelf de definitie van kindermishandeling ’ en verplicht wetenschappelijk onderzoekers onderzoekbias te creëren:https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/diagnostiseren/683-het-om-en-consorten-willen-geen-kwaliteitsslag-maken. De huidige definitie van kindermishandeling in Nederland is bewust onvolledig en verhindert hiermede de concrete aanpak van gezinspathologie, waarvan ouderverstoting een groot voorbeeld is.
  2. Er worden diverse rapporten samengesteld  door een corrupt WODC , waarin bewust wordt voorbijgegaan aan de huidige wetenschappelijke inzichten omtrent de gezinspathologie, die in een overgroot deel van de kindermishandeling aanwezig is. https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/wodc-18-01-19-naleven-omgang-na-scheiding en https://www.wodc.nl/wodc-nieuws-2020/hoorrecht-kinderen.aspx
  3. Ook de recent gepubliceerde herziening richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen, specifiek Mw. Inge van der Valk, pedagoog van de UU, gaat bewust voorbij aan de bestaande wetenschappelijke inzichten omtrent de gezinspathologie, en verhindert zo de juiste aanpak en mogelijkheid tot diagnostiek. https://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/ 

Gedwarsboomd door de corrupte departementen JenV en VWS wordt de oplossing voor gezinspathologie/ouderverstoting bewust geblokkeerd!

In een poging toch een eerste aanzet te geven tot de concrete aanpak van gezinspathologie/ouderverstoting, hebben wij bijgaande position paper nr. 4 opgesteld,

De grote vraag hierbij is:

Hoe dwingen we kwaliteit af bij VT en consorten? Gebrek aan inzicht dat het bij kindermishandeling gaat om gezinspathologie en niet simpelweg pedagogische mankementen zorgt o.a. voor aanscherping van de meldcode met nog meer kans op misdiagnose.

Daarnaast zijn de huidige betrokken personen - hulpverlening en rechters- allemaal collega's van elkaar, die elkaar niet willen afvallen. Enige onafhankelijke objectiviteit is ver te zoeken. Een groot deel van deze mensen staat bovendien onder invloed van overdracht voorkomend uit eigen opgelopen trauma. Er zal een systeem ingebouwd moeten worden op daadwerkelijke onafhankelijke controle.

Het is aan de leden van de Tweede Kamer om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen deze grote misstanden binnen de departementen VenJ en VWS. De persoonlijke ideologie, de veiligheidsutopie en maakbaarheid van de maatschappij zal losgelaten moeten worden, om de maatschappij DAADWERKELIJK te kunnen beschermen tegen kindermishandeling.

Met vriendelijke groet,
 
Marieke van Woerkom