nlenfrde
Ministerie JenV bepaalt de inhoud van (WODC) rapporten
 
Beste ouders, heel simpel, lees onderstaand mailverkeer met 1 van de wetenschappers (Radboud Universiteit) die de opdracht kreeg om een rapport te schrijven over huiselijk geweld.
 
Zwart op wit heb je het bewijs dat het Ministerie JenV die inhoud en derhalve ook de uitkomst/aanpak bepaalt.
 
Ook al sturen wij gevalideerde wetenschappelijke inzichten/rapporten, met ook nog eens een goede inhoudelijke argumenten, als dus het Ministerie JenV keihard opdracht geeft om psychische kindermishandeling en ex-partnergeweld door ouderverstoting, ten gevolge van een complexe scheiding, niet mee te nemen, dan worden de juiste anamnese en vervolgens diagnose (door capabele, bevoegde, professionals) BEWUST uit de weg gegaan.
 
Tja, en die kamervragen? Nee, die worden NIET gesteld. 

Van: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp:  : De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland
Datum: 2 maart 2020 om 18:25:05 CET
Aan: "Westerveld, L." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

Hoi Lisa,
 
Het betreft hier een rapport uit februari 2019 huiselijk geweld breed in Nederland, aan de Kamer aangeboden door Minsiter De Jonge.
 
 
Dit staat los van de vragen die er tot nu toe gesteld zijn specifiek m.b.t. ouderverstoting.
 
Wij kregen dit rapport vorige week onder ogen en hebben ons verbaasd over het feit dat er compleet geen melding wordt gedaan van ouderverstoting, zijnde een vorm van psychische kindermishandeling en ex-partnergeweld. Maar ook hier blijkt duidelijke de sturing van VenJ, er mocht niet van de bestaande, onjuiste definitie afgeweken worden.
 

Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom
Secretaris


Op 2 mrt. 2020, om 17:25 heeft Westerveld, L. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:

Dag Marieke,

Even snel, want ik heb weinig tijd deze week. Volgens mij gaat het over een onderzoek uit 2018, toch? Daar heb ik al eerder vragen over gesteld, zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1179.html

Of heb je het over een nieuwer onderzoek?

Vriendelijke groet,

Lisa Westerveld

Tweede Kamerlid voor GroenLinks
woordvoerder onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, sport & media

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | I www.tweedekamer.nl


Van: mvanwoerkom mvanwoerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Verzonden: maandag 2 maart 2020 11:31
Aan: Westerveld, L. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
CC: avmackelenbergh avmackelenbergh <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Fwd: RE: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Beste Lisa,

Zie onderstaande reactie n.a.v. onze vraagstelling m.b.t.. het bovenstaande rapport inzake huiselijk geweld.

De dubieuze rol van het Ministerie van VenJ én het WODC is ook hier weer duidelijk;  ouderverstoting, een vorm van psychische kindermishandeling én ex partnergeweld wordt bewust buiten het rapport gehouden. Op deze manier wordt én de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd en volgen er logischerwijs geen maatregelen om deze vorm van mishandeling adequaat aan te pakken.

Is het mogelijk om hier Kamervragen over te stellen?

Hartelijke groet,

Marieke van Woerkom


---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: "Ramakers, C.C. (Clarie)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Aan: 'Marieke van Woerkom' <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Datum: 2 maart 2020 om 10:45
Onderwerp: RE: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Beste mevrouw Van Woerkom,

 

In het onderzoek naar de prevalentie van kindermishandeling zijn de onderzoeksvragen en de vormen van kindermishandeling vastgesteld in overleg met het WODC van het ministerie van Veiligheid & Justitie. De definitie van kindermishandeling mocht niet afwijken van de definitie die in eerdere metingen werd toegepast. De vorm van kindermishandeling die u schets, maakte geen deel uit van deze studie. Hiermee zeggen we niet dat dit niet belangrijk is of niet zou moeten worden meegenomen in een nieuwe meting. Echter in een dergelijk onderzoek onder scholieren moet ook rekening gehouden worden met het aantal vragen dat gesteld kan worden. In ons onderzoek waren er dat al beslist teveel en wij hebben dan ook aanbevolen om het aantal vragen in een nieuw onderzoek drastisch te verminderen om een betrouwbare invulling ervan te borgen.  

 

Met vriendelijke groet,

Clarie Ramakers


Van: Marieke van Woerkom <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Verzonden: zaterdag 29 februari 2020 15:15
Aan: Ramakers, C.C. (Clarie) <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
CC: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

 

Geachte mevrouw Ramakers,

Per jaar verliezen 16.000 kinderen het contact met een van de ouders na een scheiding, ondanks het feit dat het ouderschap van de bewuste ouder tot aan de scheiding niet ter discussie heeft gestaan. 

Dat dit een groot maatschappelijk probleem is o.a. in Nederland, blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek van het CBS/UvA van oktober 2019 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/42/ruim-4-op-10-volwassenen-zien-hun-stiefvader-als-vader, waaruit blijkt dat van de volwassen geworden kinderen die tussen 1971 en 1991 te maken hadden met scheiding van hun ouders, er 1 op de 5 geen contact meer heeft met voornamelijk de vader.

 Behalve groot verdriet en trauma bij de verstoten ouder, is deze situatie enorm nadelig voor een gezonde emotionele ontwikkeling van het bewuste kind. Door het opgroeien bij één ouder en de andere ouder actief te verstoten groeien deze kinderen op tot volwassen die:

  • zwart/wit denken 
  • problemen hebben met het vertrouwen van anderen 
  • een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben 
  • moeite hebben met intieme relaties en het in stand houden van relaties 
  • meer kans lopen om zelf een scheiding mee te maken 
  • zelf verstoten of ‘programmerende’ ouder worden 
  • problemen hebben met autoriteit

‘Ouderverstoting’ een een vorm van psychische mishandeling en huiselijk geweld. Door het kind in het echtelijk conflict als wapen in te zetten, probeert de verstotende ouder zijn ex-partner (de verstoten ouder) te straffen voor vermeende tekortkomingen in het huwelijk en de scheiding. in de bijlage vindt u de huidige wetenschappelijke consensus omtrent dit fenomeen.

Met interesse heeft onze stichting onlangs kennis genomen van bovengenoemd rapport. Helaas wordt hier op geen enkele manier melding gemaakt van deze gruwelijke vorm van ex-partnergeweld en psychische kindermishandeling. Kunt u misschien aangeven wat hier de reden voor is?

Wij horen graag van u.


Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Doorst: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland
Datum: 2 maart 2020 om 12:04:04 CET
Aan: "Wörsdörfer, M." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

 

Dag Martin, zie hier de waanzin waaraan wij zijn overgeleverd zolang het min JenV ertussen zit….. Ouderverstoting, als zijnde geestelijke kindermishandeling is (bewust) niet meegenomen bij de onderzoeksvragen.
 
Vraag: wat heb je nou aan dit (dure) rapport?????? Als erg dus (beust ) niets over bekend is, kan er ook niet over worden gerapporteerd door de instanties…..en kan de zogenaamde hulpverlener met een eigen interpretatie komen over veiligheid en belang kind