Met dit schrijven heeft onze minister het weer eens geparkeerd! Erg apart en dit vraagt dus om een vervolg:

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS 
Onderwerp: Antw: uw bericht van 4 oktober 2019
Datum: 17 oktober 2019 om 12:04:33 CEST
Aan: Burgerbrieven CBJ

Geachte mijnheer, mevrouw  Bervoets, geachte minister Dekker,

Dank voor uw reactie. Graag wil ik concreet weten wie bij de universiteit Leiden met de opdracht is belast, wie het WODC onderzoek mag uitvoeren? 

Ook wil ik van u vernemen wat concreet de onderzoeksvragen zijn. 

Het blijft apart dat dus blijkbaar ‘kinderen’ die strafbare zaken op hun geweten hebben, het niet aangerekend kan worden, zonder enig WODC onderzoek. En dat dus de stem van het kind betrokken in civiele situaties blijkbaar anders gewogen moet worden en nader onderzocht! Dit is meten met meerdere maten, hetgeen enkel en alleen extra trauma oplevert bij het kinden een wig drijft tussen ouders en kinderen!

Vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh


Dus de Universiteit Leiden mag bestuderen of kinderen in civiele procedures wel de consequenties van hun gedrag en uitlatingen kunnen overzien: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/09/multidisciplinair-onderzoek-naar-de-civiele-procespositie-van-minderjarigen-gestart?fbclid=IwAR0C7MAVcdgwAcFrttWky-sYli4XzFJJ98vKAPRXzQQLTS27RcoVrS1Xy9Q

Uiteraard kijken wij uit naar de resultaten van het onderzoek.


Van: Burgerbrieven CBJ
Onderwerp: FW: uw bericht van 4 oktober 2019
Datum: 17 oktober 2019 om 08:42:59 CEST

Geachte mevrouw Mackelenbergh,

Naar aanleiding van uw bericht van 4 oktober jl., stuur ik u bijgaande antwoordbrief.

Met vriendelijke groet,

Team Burgerbrieven


Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS 
Onderwerp: Fwd: uw bericht van 4 oktober 2019
Datum: 17 oktober 2019 om 12:14 CEST
Aan: Tweede Kamer Commissieleden JenV

Goedemorgen Tweede Kamer Commissieleden JenV,

Bijgaand de brief die ik heb mogen ontvangen van onze minister Sander Dekker, die natuurlijk ook weer om een reactie vraagt.

Het is ronduit verontrustend dat ‘men’ blijft onderzoeken en vergaderen. Zeker na het laatste WODC rapport is ons vertrouwen in een onderzoek onder deze vlag niet groot.

Het blijft meten met meerdere maten en dus erg ongewenst. Vandaar dat ik wederom een mail heb gestuurd met aanvullende vragen. 

Mijn vraag aan u, mijn volksvertegenwoordiging, is kritisch te zijn en te vragen wat nu nog niet duidelijk is! 

Groet,