nlenfrde

Wie roept dit een halt toe?!

Het zijn maar een paar mensen die het beleid bepalen en elkaar werk toeschuiven. Deze paar mensen bevragen elkaar niet. Spreken elkaar niet aan op integriteit of verantwoordelijkheid en erger, worden door niemand ter verantwoording geroepen. Zelfs niet door onze volksvertegenwoordigers.

Een paar mensen….

Wij, ouders, kinderen, familie en vrienden, wij zijn met meer, veel meer!

Belangrijk; als ouder ben jij eindverantwoordelijk! Met alle kennis die nu voorhanden is, kan en moet jij de waanzin die jou overkomt afkappen, zodra jij in de jeugdbeschermingsfuik bent gelopen. Tijd is jouw grootste vijand en nu word jij tegen de normen en waarden lat, de kansencirkel van een jeugdprofessional gelegd, die zelf erkent niet goed geschoold te zijn!

Nog beter, houd de keten uit jouw leven! Wees in de rechtbank heel duidelijk en stellig; geen OTS, geen trajecten, maar opleggen van het niet-meer-dan-faire-ouderschapsplan; 50% parallel ouderschap. Ga niet mee in het drama van jouw ex-partner. Hap niet toe als de keten in een zogenaamd vrijwillig kader iets aanreikt. Laat jouw gezag gelden als jouw kind in een vrijwillig kader ‘moet’ praten met zogenaamde deskundigen.

Hoe dan ook; een verantwoorde ouder hoort beter te weten en speelt dit spel niet mee. Een verantwoorde ouder werkt niet mee aan kindermishandeling en ex-partnergeweld.

Wat jij als ouder tijdens de relatie niet voor elkaar kreeg, gebeurt zeker op afstand niet en al helemaal niet via derden, als jij iemand vanuit de jeugdbeschermingsketen toe laat in jullie leven.

Voor alle ouders is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn van deze Herziene Richtlijn Scheiding en problemen bij jeugdigen (16 maart 2020), het beleid dat de komende jaren vanuit de jeugdbeschemingsketen gevoerd gaat worden.

Besef dat deze keten aardig groot is: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen De herziene richtlijn is in januari 2020 door deze betrokken beroepsverenigingen (BPSW, NIP en NVO) geautoriseerd.

Hoe komt het dat niemand binnen de keten zelf vraagtekens zet bij deze herziene richtlijn? Waar is de kritische blik ten aanzien van de samenstellers? Waar blijven de vraagtekens waarom de juiste mensen bewust zijn genegeerd? Waarom geeft men geen blijk van besef dat het bij de complexe scheiding niet draait om pedagogische problematiek, maar om gezinspathologie? Gezinspathologie die vanuit de psychologie aangepakt dient te worden.

Met deze herziene richtlijn hebben de Ministeries van JenV, WVS en de VNG hun ware gezicht laten zien.

Immers, zij hadden de opstellers van deze richtlijn de opdracht kunnen geven de aangedragen bekende wetenschappelijke inzichten rondom ouderverstoting te verwerken in deze richtlijn.

Dat niemand vraagtekens zet bij de invloed van Ed Spruijt, nadat juist deze man is ontmaskerd op 11 november 2017 (tja, wie is Spruijt ten opzichte van 120 Internationale wetenschappers), geeft aan hoe arrogant de beide Ministeries en de VNG zijn. Die zelfverzonnen rust, de koninklijke weg , het verdeelde kind (2002), de legalisatie van het uitbannen van de verantwoorde ouder, het beleid van de afgelopen jaren, is ronduit contra productief gebleken. De cijfers spreken voor zich. Hele generaties kinderen zijn opgegroeid zonder hun ouder te mogen kennen, met alle maatschappelijke gevolgen van dien!

Toch heeft juist deze man een lintje gekregen en is zijn invloed wederom onmiskenbaar aanwezig; de jeugdprofessional kan zelfstandig de omgangsregeling bepalen, waarbij nog steeds wordt aangehaald dat onrust uit den boze is en derhalve de omgang stopgezet kan worden. Op basis van de non-professionaliteit van die jeugdprofessional, die überhaupt niet geschoold is om pathogeen ouderschap te erkennen.

Deze keten maakt er bepaald geen geheim van; eenmaal in jullie leven, raak jij de regie kwijt.

Ondanks de door ons aangedragen informatie over ouderverstoting, wil deze keten bewust niets weten over de bestaande wetenschappelijke consensus.

Is dat de reden dat onder geraadpleegde bronnen onze namen niet vermeld staan? Terwijl wij ons uiterste best hebben gedaan. Spreadsheets braaf ingevuld, binnen de gestelde termijn van 10 dagen. Inhoudelijk becommentarieerd. Informatie aangedragen.

Hoe kan het zijn dat alle kennis rondom ouderverstoting zo opzichtig, zonder enige schaamte bewust wordt genegeerd?

Eerlijk gezegd voelen wij ons aardig voor de gek gehouden. We dachten nu eindelijk van de koninklijke weg af te zijn, maar met deze richtlijnen raken we nog van huis.


In aanvulling op https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/werkgroepen/nji-richtlijnen/429-herziene-richtlijn-scheiding-en-problemen-jeugdigen daarom onze commentaren, onze Excel sheets , op het concept.

 


Mail 3 Mei 2019

Hi Marianne,

We doen wat we moeten doen om hopelijk erger te voorkomen…Want dat WODC rapport is al erg genoeg en daar gaan wij nog genoeg van vinden! Besef dat wij niet alleen staan, maar samenwerken met st KOG en het VKC, de heren hebben niets voor niets zich aangesloten bij onze reactie op het concept

Waar blijft onze beloofde afspraak. Ik heb data doorgegeven, maar krijg er niets op terug.

Wij weten dat er integere professionals zijn. Die doen jullie nu net zo goed te kort. Hoe kan het zijn dat een Heleen Koppejan ook bij jullie een podium krijgt ? Hoe kan het zijn dat een Inge van der Valk, die aangeeft dat complexe scheidingen niet haar ding is, ons de les gaat lezen. Wil het NJI werkelijk de vertegenwoordiging zijn van ALLE professionals, dan zou het jullie sieren eens heel goed te kijken naar wie je opdrachten geeft.

Groet,

 

Op 3 mei 2019, om 10:33 heeft Richtlijnen jeugdhulp <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:

Beste Annemarie,

Dank je wel voor het commentaar op het concept van de herziene richtlijn scheiding. Dat stellen wij erg op prijs!

Ik heb het inmiddels doorgegeven aan het ontwikkelteam. Dank ook voor de andere bijlagen, ook die heb ik doorgegeven. Zij gaan het wegen, samen met het andere commentaar dat binnen is gekomen, en op basis hiervan verwerken.

Zoals afgesproken ontvangen jullie een korte terugkoppeling.

Nogmaals dank en veel succes met jullie werkzaamheden!

Hartelijke groet,

Namens het programma Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming,

Marianne Berger


Verwerking feedback ervaringsdeskundigen maart2020


Belang van contact met beide ouders na scheiding
Dit wordt in de richtlijn onderschreven. Kinderen hebben recht op contact en een band met beide ouders. Onderzoek laat duidelijk zien dat kinderen voor hun ontwikkeling op korte en lange termijn gebaat zijn bij een goede relatie met beide ouders. Hieraan is in de herziening van de richtlijn veel aandacht besteed.
=> Zie par. 2.4, 2,5 en 4.4.3 van de herziene richtlijn.

Zorgen: Ook al wordt nu onderkend dat beide ouders belangrijk zijn, door gebrek aan de juiste kennis worden ouders tegen een maatlat van kansencirkels gelegd en kunnen ouders nog steeds met het grootste gemak uit het leven van kinderen gebannen worden.


Informatie over overnachtingen bij beide ouders
Deze informatie is in de herziene richtlijn en onderbouwing aanzienlijk bijgewerkt. Waar voorheen de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid werd aangeraden met name bij het overnachten van jonge kinderen bij beide ouders, wordt nu onderbouwd weergegeven dat dit in veel gevallen niet bezwaarlijk is. Sterker nog: voor het opbouwen van een goede band met beide ouders is juist ook voor jonge kinderen van belang dat zij bij beide ouders slapen. De dagelijkse opvoeding en verzorging biedt mogelijkheden om deze band op te bouwen.
=> Zie par. 3.2. van de herziene richtlijn.

Hier kon men ook niet meer omheen! Maar wederom is in deze de ouder afhankelijk van wat een jeugdprofessional

‘vindt’…… Valt dit te rijmen met onze grondwet, de Europese wetten, de rechten van de mens, de rechten van het kind?!


Aandacht voor de MASIC in de richtlijn
Dit instrument is opgenomen in de richtlijn en onderbouwing. Hierbij is toegelicht dat in Nederland nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn over het gebruik, de validiteit en de betrouwbaarheid. Aangezien het instrument nog niet zo lang wordt toegepast in situaties rondom scheiding in Nederland, kunnen nog geen uitspraken over de bruikbaarheid worden gedaan.
=> Zie par. 3.4 van de herziene richtlijn.

Allereerst behoren de afnemers van de MASIC goed getraind te zijn in het forensisch voeren van gesprekken. Ten tweede behoort de MASIC direct bij de allereerste signalen van het ter discussie staan van het ouderschap afgenomen te worden. Derhalve afname via de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis. Zo voorkomt de MASIC juist dat de keten weer aan eigen onderzoekjes gaat beginnen


Aandacht voor de aanpak van Dr. C. Childres, die in de VS een methodiek heeft ontwikkeld voor situaties waarin kinderen een van de ouders niet meer willen zien (parental alienation), omschreven als attachment based trauma
De onderbouwing van deze methodiek en de methodiek zelf zijn nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Er zijn onder meer geen ‘peer reviewed’ artikelen verschenen waarin deze methodiek beschreven is. Daarom kan slechts worden afgegaan op de informatie die dr. Childres zelf beschrijft vanuit zijn eigen onderzoek onder zijn eigen behandelgroep. Dit vormt onvoldoende ‘bewijs’ voor de werkzaamheid. Mocht er meer informatie komen over de onderbouwing of werkzaamheid dan zal deze informatie in Nederland ook worden bekeken.

Deze reactie, die spreekt over een ‘methodiek’ van Dr. Craig Childress PsyD (hoogste academische graad in klinische diagnostiek psychologie) geeft de volkomen onwetendheid weer van de onderzoekers van de richtlijn.

It is a one-symptom diagnosis - ICD-10 F24 Shared Psychotic Disorder, a shared persecutory delusion with the allied parent as the primary case.  They can assess it however they want.  Diagnosis guides treatment - the treatment for cancer is different that the treatment for diabetes - we want an assessment for an ICD-10 diagnosis of F24 Shared Psychotic Disorder - they can do it however they want.

You can forward this email to them.  Dr. Childress has no "model" - no "new approach" - nothing at all "new" - thinking that I have something - anything - "new" is simply their profound ignorance showing.  It is an ICD-10 diagnosis (World Health Organization) F24 Shared Psychotic Disorder (a shared persecutory delusion with the allied parent as the primary case). They can assess for it however they want. 

Until it is assessed - then their diagnosis will be a "missed diagnosis" - a misdiagnosis.  Treating cancer with insulin is not recommended.  Diagnosis guides treatment. If they have "misdiagnosed" the pathology - then they will mistreat it.  If they have not even assessed for an ICD-10 diagnosis of F24 Shared Psychotic Disorder (a shared persecutory delusion with the allied parent as the primary case) that is generally considered malpractice.

If they refuse to even assess for a possible ICD-10 diagnosis of F24 Shared Psychotic Disorder (World Health Organization), then what is their diagnosis and the support for their diagnosis, because we are going to say... "They have misdiagnosed the pathology, it is F24 Shared Psychotic Disorder (a shared persecutory delusion with the allied parent as the  primary case" and we are going to want an assessment for a shared persecutory delusion because they are refusing to diagnose whether a shared delusion is present or not.

If it turns out that it is a shared persecutory delusion (ICD-10 F24 Shared Psychotic Disorder; World Health Organization) and they refused to even assess for this disorder when requested... then the next step will be a malpractice lawsuit for negligent - negligent - misdiagnosis of pathology.

They can assess for a shared persecutory delusion with the allied parent as the primary case in whatever way they'd like.

Here is the description of a shared delusional disorder from the American Psychiatric Association:

From the APA: “Usually the primary case in Shared Psychotic Disorder is dominant in the relationship and gradually imposes the delusional system on the more passive and initially healthy second person... If the relationship with the primary case is interrupted, the delusional beliefs of the other individual usually diminish or disappear. Although most commonly seen in relationships of only two people, Shared Psychotic Disorder can occur in larger number of individuals, especially in family situations in which the parent is the primary case and the children, sometimes to varying degrees, adopt the parent’s delusional beliefs.” (American Psychiatric Association, 2000, p. 333)

The pathology of concern is ICD-10 F24 Shared Psychotic Disorder - a shared persecutory delusion with the allied parent as the primary case - World Health Organization.

Google negligence: failure to take proper care in doing something.

Google negligence (law): failure to use reasonable care, resulting in damage or injury to another.

Refusing to even assess for an ICD-10 diagnosis when requested is a "failure to take proper care" in the exercise of their mental health duties my "missing" the diagnosis - a misdiagnosis - a negligent misdiagnosis... that results in "damage or injury" to the child (the lost attachment bond to the parent and delusional pathology imposed on the child) and "damage or injury" the the targeted parent ("targeted" for IPV spousal abuse using the child as the weapon) through the destruction of that parent's attachment bond to their child.

Google malpractice: improper, illegal, or negligent professional activity or treatment, especially by a medical practitioner, lawyer, or public official.

Feel free to forward this to whomever you want.


Craig Childress, Psy.D.

Clinical Psychologist, PSY 18857


Creating a persecutory delusion in the child that destroys the child's attachment bond to the other parent is a DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse. Refusing to even assess for an ICD-10 diagnosis (World Health Organization) of F24 Shared Psychotic Disorder, a shared persecutory delusion with the parent as the "primary case," is "negligent professional activity and treatment" and is collusion with child abuse.

Then again, perhaps the Dutch don't protect their children from child abuse, perhaps they believe child abuse is acceptable. ICD-10 F24 Shared Psychotic Disorder - World Health Organization.


Aandacht voor kennis over oudervervreemding/-verstoting/-onthechting
De ontwikkelaars zijn van mening dat het beschikbare onderzoek niet afdoende en overtuigend is en dat het van groot belang is om meningen en ervaringen niet te vermengen met wetenschappelijke kwaliteit. Veel artikelen zijn gepubliceerd in journals met een lagere wetenschappelijke status, zonder uitgebreide ‘peer review’ Een goede samenvatting van tekortkomingen van het huidig onderzoek is te lezen in de overzichtsstudie van Saini en collega’s (2016), die vrijwel alle studies hebben bekeken die op dit gebied zijn uitgevoerd. Zij stelden een aantal methodologische tekortkomingen in deze studies vast en benadrukken dan ook dat er longitudinaal onderzoek moet komen met een gevarieerde steekproef. In de onderbouwing is meer te lezen over onderzoek hiernaar.
=> Zie par. 2.4 van de herziene richtlijn.

 

Er bestaan wel degelijk wetenschappelijk inzichten[1] over aan hechting gerelateerde ‘ouderverstoting’. Wij hebben deze de onderzoekers overhandigd.

Zolang er daarbij geen daadwerkelijke anamnese plaatsvindt[2] van het gezin waarbij kinderen de symptomen van ‘ouderverstoting’ vertonen, is elke diagnose een gemiste diagnose, een verkeerde diagnose. Kanker behandelen met insuline wordt niet aanbevolen. Diagnose leidt tot de juiste behandeling. Als de pathologie ‘verkeerd wordt gediagnosticeerd’ zal de verkeerde behandeling gegeven gaan worden. Als er in deze casussen überhaupt niet gediagnosticeerd wordt op de ICD-10 diagnose van de F24 (geïnduceerde waanstoornis met de verstotende ouder als primaire oorzaak), dan wordt dit over het algemeen als wanpraktijk beschouwd.

Als men zelfs maar weigert om een anamnese af te nemen en zich op het punt stelt dat er geen diagnostiek voor handen is, wat is dan überhaupt de diagnose die de huidige behandeling in deze gevallen verantwoord? Als blijkt dat er sprake is van het symptoom: ICD-10 F24 geïnduceerde waanstoornis met de verstotende ouder als primaire oorzaak, en men heeft geweigerd te onderzoeken op deze aandoening, dan is er sprake van nalatigheid. De stap die hierop volgt is een rechtszaak wegens nalatigheid, nalatigheid in het stellen van de juiste diagnose. De verkeerde diagnose van de pathologie wordt gesteld.


Aanpak complexe scheidingssituaties
Op dit moment is er in de literatuur nog geen overeenstemming over oorzaken, achtergronden en aanpak bij complexe scheidingssituaties waarin kinderen één van de ouders niet meer zien. Bij de aanpassingen is onder meer informatie opgenomen waarin benadrukt wordt dat meerdere factoren een rol spelen, dat een eenzijdige blik kan leiden tot escalatie en polarisatie. Vanuit de praktijk wordt daarom mede gepleit voor een ‘meersporenbeleid’ waarin moet worden samengewerkt tussen rechtbanken, advocaten, hulpverleners en ouders.
=> Zie hoofdstuk 4 van de herziene richtlijn.

Onjuiste informatie, gesteld door volledig onwetende onderzoekers. Er zijn wel degelijk wetenschappelijke inzichten beschikbaar voor aan hechting gerelateerde ‘ouderverstoting’.

Weigeren om zelfs maar een anamnese uit te voeren naar de ICD-10 F24 geïnduceerde waanstoornis met de verstotende ouder als primaire oorzaak, komt neer op ‘het niet goed verzorgen’ bij het uitoefenen van de geestelijke gezondheidstaken. Er is sprake van misdiagnose, nalatigheid. Dit resulteert in schade, letsel aan het kind (de verloren relatie tussen ouder en kind, en de waanvoorstelling die het kind wordt opgelegd door de mentaal zieke ouder) en aan de verstoten ouder (er is sprake van ex-partnergeweld, waarbij het kind als wapen wordt ingezet om de andere ouder te raken) waarbij de relatie tussen die ouder en het kind vernietigd wordt.

Er is hier sprake van wanpraktijken; ongepaste, illegale of nalatige professionele activiteiten door de jeugdbeschermingsketen. Dit rapport houdt deze schadelijke praktijken bewust in stand.

 

[1] https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/onderzoek/644-wetenschappelijke-consensus-omtrent-aan-hechting-gerelateerde-ouderverstoting

[2] https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/wetenschappers/dr-craig-childress/381-to-my-professional-colleagues-have-you-ever-read-the-dsm-iv