Vandaag 21 maart 2018 heb ik gesproken met mevrouw Berger, senior Adviseur bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

De aanleiding voor dit gesprek was de huidige richtlijn ‘scheiding en problemen van jeugdigen’ die hoognodig herschreven dient te worden. Deze richtlijn is ons al jaren een doorn in het oog, aangezien in deze richtlijn nog steeds de z.g. ‘rust’ gepropageerd wordt, terwijl al lang bekend is dat deze rust juist ontzettend traumatisch is voor het kind en de verstoten ouder.

Wij zitten dus al jaren op deze aanpassing te wachten, zeker na het congres ‘waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen’ van 10 november 2017. Tijdens dit congres werd namelijk wetenschappelijk aangetoond dat het huidige beleid, dus de rust-koninklijk weg, op NIETS gebaseerd is. Sterker nog, deze z.g. ‘rust’ bedreigt de (identiteit)ontwikkeling van een kind.

Wetenschappelijk ondersteund

Pfff, eindelijk staan wij er niet meer alleen voor. Eindelijk wordt een ouder wetenschappelijk ondersteund als deze aanvoert dat het toch nooit goed kan zijn als hij of zij geen ouderrol meer mag vervullen in het leven van het kind. Eindelijk is er empirisch wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het van het allergrootste belang is dat een kind, hoe dan ook, contact houdt met beide ouders.

Omdat er al jaren overheen gegaan waren voordat dit besef kwam, zijn wij bovenop de ontwikkelingen blijven zitten. Wij hebben het NJI aangeschreven; hoe staat het er mee, zijn jullie je wel bewust van het belang van deze correctie? Beseffen jullie wel dat ‘iedereen’ verwijst naar deze richtlijn die zo desastreus uitpakt? Met wie zijn jullie in gesprek, hoe lang duurt het nog?

Ondertussen zijn we weer een aantal maanden verder, en tijdens deze periode wordt er door professionals nog steeds verwezen naar de onjuiste richtlijn met alle gevolgen van dien; ouders worden nog steeds uit het leven van hun kinderen gebannen.

Scheiden zonder schade

Als klap op de vuurpijl volgt het rapport ‘Scheiden zonder schade’ (22 februari j.l.) waarin nogmaals gewezen wordt op het feit dat het NJI de richtlijn dient te herschrijven, waarbij de nadruk moet komen liggen op blijvend contact/omgang om ouderverstoting actief te kunnen bestrijden. De oude, onjuiste richtlijn werkt namelijk ouderverstoting in de hand.

Vooral de inhoud van bladzijde 25 is ontluisterend; de jeugdzorg professional dient anders opgeleid te worden (alle studies moeten aangepast worden). De huidige professionals moeten allemaal bijgeschoold worden EN ze moeten leren een dialoog te voeren met de ouders. Hoera, eindelijk staat het zwart op wit!

Dit rapport is niet samengesteld door de minste mensen; in tegendeel alle belanghebbenden uit de echtscheidingsbranche hebben meegewerkt aan de samenstelling van dit rapport. Allen maakten zij deel uit van het platform van Andre Rouvoet; de Raad voor Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming, de Nederlandse orde van Advocaten, de Vfas. Hetgeen wat al 15 jaar is uitgesteld zal nu toch moeten gaan gebeuren, om-bij en herscholen, ouderverstoting tegengaan in plaats van in de hand werken. Een 180 graden draai, en je ziet, de belanghebbenden staan niet bepaald te trappelen van ongeduld om deze draai te gaan maken.

NJI

Enfin, pas na de indringende mail met de strekking van ‘hallo, schiet eens op, weten jullie niet wat er op het spel staat?’ drong de urgentie door bij het NJI. Mevrouw Berger vertelde mij dat het NJI tot aan het congres van 10 november 2017 NOOIT te horen had gekregen dat de huidige richtlijn op NIETS gebaseerd is. Bijzonder toch? Saillant detail; Ed Spruijt heeft tot aan het 3e kwartaal van 2017 nog medewerking verleend aan de laatste herziening van de richtlijn. Het NJI was niet op de hoogte van het feit dat alle instanties, inclusief de rechters, verwijzen naar deze richtlijn. Een richtlijn die niet wetenschappelijk onderbouwd is en een traumatiserende uitwerking heeft.

Een grote verrassing dus voor het NJI, dat trouwens gewoon een (verkapte) beroepsvereniging is. Zie wederom de belangen; het NJI valt onder het Ministerie van VWS (krijgt de nodige subsidie) en bovendien regelmatig betaalde opdrachten van….juist, de beroepsverenigingen!

Met andere woorden; het NJI doet simpelweg wat de beroepsverenigingen graag willen.

Richtlijnen

Ok, toen het was doorgedrongen tot het NJI dat ouders vol ongeduld op de wijziging in de huidige richtlijn zitten te wachten heeft men een brief gestuurd naar de beroepsverenigingen of de richtlijn misschien aangepast kan worden? U snapt, dit gaat een lang proces worden. Het zijn maar een paar zinnen die aangepast moeten worden, maar ach daar moet zorgvuldig mee om gegaan worden……. Het NJI beseft terdege, zeker na het verschijnen van het rapport ‘Scheiden zonder Schade’, dat ze aan de bak moet. Het NJI heeft vervolgens een brief naar de beroepsverenigingen gestuurd met het verzoek tot een tussenoplossing! Deze houdt in dat de bewuste passage met daarin de opgelegde ‘rust’ en/of koninklijke weg geschrapt gaat worden, met daarbij de vermelding dat er een herziening gaat volgen.

Ach ja, het is een tussenstap. Door het schrappen van de bewuste passage wordt de legalisatie van de koninklijke weg ongedaan gemaakt. Men kan niet meer verwijzen naar de richtlijn van het NJI en roepen dat daar staat ‘rust’! Het komt nu wel aan om de mondigheid van ouders; binnenkort is deze passage dus geschrapt! Er staat dus nog niet dat een kind contact met beide ouders heeft voor een gezonde ontwikkeling. Het is aan de ouder zelf om deze kennis, op basis van de presentatie van Prof. Tavecchio, te delen met de desbetreffende professional. En nu maar hopen dat deze professional open staat voor input van de ouder… Maar ja, eerst moet deze professional nog bijgeschoold worden.

Het herschrijven van de richtlijn gaat zeker nog een jaar duren, het is immers een zorgvuldig proces. Sorry? Serieus? Maar goed, het is voorlopig niet anders. Echter dat er momenteel aasgieren boven het NJI (en overige ketenpartners) cirkelen, daar worden wij niet blij van.

Nogmaals, het NJI werkt voor beroepsverenigingen, en zal dus mensen binnen halen die hen naar de mond praten. Dit is een zeer kwalijke ontwikkeling. Aasgieren die een heerlijk belegde boterham zien in ons leed en een aardig podium krijgen binnen de markt van 2 miljard; de poet moet natuurlijk wel onderling verdeeld blijven. Dit in tegenstelling tot ons streven om nog minimaal aan ons te kunnen verdienen. Bij het uitrollen van onze oplossing krijgt ouderverstoting geen kans meer en kan beginnende ouderverstoting binnen 3 maanden opgelost zijn. Ah, kijk, zo valt er weinig aan te verdienen.

Het stoort ons ontzettend dat de aasgieren (de zogenaamd goed bedoelende professionals – wolf in schaapskleren) de discussie proberen te bepalen en te beïnvloeden. Ze dringen hun z.g. oplossingen op, terwijl wij allang weten dat deze oplossingen in de praktijk alleen extra kolen op het vuur zijn. Het is oude wijn in nieuwe zakken.

Ketenpartners

Deze mensen lopen de deuren plat van de desbetreffende ketenpartners en die deuren staan wijd open! De ketenpartners horen namelijk liever welgevallige praat, dan dat zij hun verantwoording nemen en ouderverstoting effectief aanpakken.

Wij hebben het NJI gewaarschuwd: jammer van deze tussenoplossing. Wij hadden liever direct een volledige aanpassing gehad. Maar pas op, als jullie over een naar nog steeds geen volledige herziening gepubliceerd hebben zodat ouderverstoting uitgesloten kan worden, dan hebben jullie een probleem dat zijn weerga niet kent! Praat met ons, de ervaringsdeskundigen. Laat ons meedenken en luister vooral goed naar ons, niet naar de aasgieren. Worden deze aasgieren namelijk aangehaald in dit rapport, dat zal de markt van 2 miljard met de consequenties moeten leven.

Wat wij erg ontluisterend vinden is het feit dat er dus mensen binnen de jeugdsector werkzaam zijn die nog nooit van ouderverstoting gehoord hebben, laat staan van de richtlijn die op NIETS gebaseerd is. Deze mensen moeten dus aan de slag met de nieuwe richtlijn….fijn dan.

Als het goed is krijgt het NJI zo begin april ‘toestemming’ van de beroepsverenigingen om de bewuste passage te schrappen en te vermelden dat de richtlijn herzien gaat worden. We houden jullie op de hoogte.