Stichting Écht Scheiden Zonder Schade 

Emsweg 7 | 7958 PA Koekange

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

W: www.verantwoordscheiden.nl

KvK-nr: 75287048 

RSIN/fiscaalnummer: 860223656

BAN: NL69 BUNQ 2036 2921 78

 

 

Beleidsplan 2024

 

De doelstelling en de te verrichten werkzaamheden van de stichting

Doelstelling & strategie:

Onze doelstelling, de bewustwording rondom het fenomeen ‘ouderverstoting is behaald.

Één ieder werkzaam rondom scheidende ouders, inclusief de Familierechtspraak, die nu nog bewust wegkijkt en/of verantwoorde ouders willens en wetens uitbant, begaat een misdaad tegen de menselijkheid.

Zoals eerder aangegeven gaat onze energie dit jaar gericht worden op voorlichting aan alle scheidende ouders, opdat ouderverstoting in de kiem wordt gesmoord. Namelijk door de ouders zelf. Ook al is er sprake van een pathogene ouder, de verantwoorde ouder kan, gebruikmakend van al onze tips en adviezen, zelf, er voor zorgen dat de waanzin stopt.

Missie & visie:

Het is zoals het is. Strijden tegen een ex en/of instanties heeft geen zin, echter effectief strijden voor het welzijn van jouw kind wel. Hoe een ouder dat het beste aan kan pakken, staat onder het hartje ‘verantwoord scheiden’. Elke ouder heeft namelijk een keuze, elke dag weer.

Uiteraard blijven wij de omstanders, de pers, de politiek bevragen, zeker betreffende het Eindadviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting.

Met als missie dat passende oplossingen en het respecteren van de (internationale) wetten en verdragen gaan prevaleren boven het in stand houden van de handelingsonbekwame keten.

Doelgroepen:
Alle burgers in onze maatschappij en scheidende ouders in het bijzonder. Daarnaast de (volwassen) kinderen, die ten gevolge van een loyaliteitsconflict een ouder hebben afgewezen of willen afwijzen. Alle professionals die in de scheidingsketen werken, denk aan Familierechters, therapeuten, jeugdbeschermers, advocatuur, bemiddelaars. Personen die met ouders en kinderen vanuit hun werk te maken kunnen krijgen, denkend aan bijvoorbeeld de politie, (huis)artsen, onderwijs. De politiek, werkgevers, brancheorganisaties.

Wat hebben wij al gerealiseerd (!) in 2023?

Er is energie gestoken in het omzetten van alle (sociale) media naar een up to date Verantwoord Scheiden platvorm. Twee bestuursleden hebben afscheid genomen en derhalve zijn er twee nieuwe bestuursleden aangesteld, zo lang er donaties komen, zijn de stichting en onze voorlichtende platforms zeker gesteld

Zoals beloofd , dat kon ook niet anders, na alle energie en goede intenties van Marieke van Woerkom (aan haar hebben wij de vertaalslag naar de wetenschap te danken) en mij, dat het Eindadviesrapport Ouderverstoting , geadresseerd zou worden.

Ik heb mijn inhoudelijke reactie (bespaar je de 150 bladzijden, lees mijn verslag van hooguit 20 pagina’s) uiteraard gedeeld met wie mede verantwoordelijk is en derhalve ook de ingeslagen weg, het gedachtengoed van het Expertteam Ouderverstoting , op zijn minst ter discussie te stellen, middels een ‘hearing’.

Daar dit rapport de druppel hoort te zijn. Het kan niet zijn dat een paar mensen zo het leven van duizenden ouders en kinderen gaan bepalen . Niet als er zoveel bewijsbaar aan te merken is op dit rapport. Niet als door hun aangedragen oplossingen tegen de (internationale ) wetten en verdragen ingaan, waardoor er een noodwetje en nog meer macht naar de falende instanties, voor nodig is om dit alles te omzeilen.

De gehele Tweede Kamer is op de hoogte.

Uiteraard hebben de nieuw geïnstalleerde commissies JenV en VWS een aparte mail gekregen

Ik heb openbaar verzocht om rectificatie mbt onze deelname betreffende de vermelding in het rapport van  het Expertteam Ouderverstoting en afstand genomen van de aangedragen oplossingen. Echter, onze Minister voor Rechtsbescherming komt er met een briefje richting kamer vanaf, dus ouders raken steeds meer verstrikt in de wielen van de instanties en derhalve de regie kwijt.

Uiteraard heb ik Lisa Westerveld in het bijzonder, alsmede haar collega’s van de commissie JenV, specifiek verzocht om een hearing . Zeker gezien het feit dat Lisa Westerveld van het begin af aan op de hoogte is gehouden van de ontwikkelingen, de zorgen, de feitelijke aantoonbare misstanden rondom het tot stand komen van dit rapport. Zeker gezien Lisa Westerveld, met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer, heel veel ouders vertegenwoordigt, die hun hoop in haar handen leggen.

Met het agenda van het Eindrapport Expertteam Ouderverstoting in gedachten , komt een gedegen stichting, die de belangen van ouders en kinderen voorop heeft staan,  met een inhoudelijke reactie op de consultatie ‘Toekomstscenario Kind-en Jeugdbescherming . .

Kort door de bocht gezegd komt het erop neer dat scheidende ouders niet in de jeugdbescherrmingketen thuis horen

Dat er eerst een landelijk protocol huiselijk geweld hoort te komen waarbij anamnese en forensische diagnose plaats vindt, met wetenschappelijk gevalideerde en evidence based onderzoeken en bevragingsmethoden, door capabele en daartoe opgeleide professionals.

Dat er een landelijk protocol scheidende ouders hoort te komen, waar bij, mist geen bewezen gevaar voor het kind, 50% , gelijkwaardig ouderschap, de norm hoort te zijn.

Wat gaan wij het komend jaar doen: 

Nog meer bewustwording rondom passende oplossingen. De tijd van slachtofferschap en verongelijktheid, bij ouders, moet doorbroken worden.

Op de welkomstpagina van de website staat helder uitgelegd waar wij voor staan. Wetende wat elke ouder kan/hoort te weten, heeft die ouder maar 1 missie; scheiden met behoud van kinderen en zich dus niet laten verleiden tot een strijd met instanties en/of een ex, maar effectief .

Echte ballen op de stip, die worden geadresseerd, maar de tijd van focusgroepen en overtuigen is voorbij.

Onze hoop is nu gericht op de oppositie, zodra het nieuwe kabinet aantreedt. Zeker zal ik nog een laatste poging ondernemen de verantwoordelijken en degenen, die het verschil kunnen maken, te bevragen om het stokje over te nemen, daar dit niet op de schouders van ouders mag rusten. Echter, of het veelkoppig monster bestreden kan worden is de vraag. Te veel belangen.

Zo heb ik nog wat vragen richting de Heer van de Burg betreffende het idee dat Officieren van Justitie nog meer macht krijgen om rechtszaken, zonder aanwezigheid van een rechter, te beslechten.

Ook de roep om nog meer miljarden(!) richting de gemeenten, zonder dat er eerst afscheid wordt genomen van de contra productieve trajecten en interventies, zonder dat er eerst afscheid wordt genomen van ‘hun manier van waarheidsvinding’, zonder dat er er een gedegen scholing/kennis/kunde aanwezig is, is vragen om nog meer ellende.

Ouders horen gewaarschuwd te worden tegen de zogenaamde laagdrempelige digitale platforms en gemeente loketten .Voordat ouders het weten, raken zij de regie over hun leven kwijt en vaak het contact met hun eigen kind, juist door toedoen van de jeugdbeschermingsketen

Het aantal complexe scheidingen zal toenemen, derhalve ook meer slachtoffers, mits niet goed voorgelicht. Zo lang de financiën er zijn, blijft het platform en de stichting bestaan om ouders onbezoldigd en eerlijk voor te lichten.

WENSEN:

Ondersteuning , kennis , mogelijkheden om tot verantwoorde herenig te kunnen komen.

Rehabilitatie van talloze onterecht uitgebannen ouders. Zou het niet mooi zijn als 1 advocaat volledig pro deo een specifieke ouder zou steunen om gezamenlijk gezag en 50% parallel ouderschap te verkrijgen, als jurisprudentie voor al die ouders die nog moeten volgen?

Graag willen wij de verstotende ‘kinderen’ bereiken, opdat zij degenen zijn die de destructieve patronen, die van generatie op generatie gaan, zullen moeten doorbreken. Geef de pijn niet door zegt Steven Pont terecht. In plaats van jongeren afhankelijk te maken van Jeugdzorg, kan de energie beter gericht worden op relatievaardigheden en het doorbreken van patronen.

De wens om een goede voorlichtingsfilm/documentaire is groot. Kosten rond de 30.000,- euro. Maar wie weet is er een school die dit kan realiseren?

Werkzaamheden:

De stichting blijft werken aan het voorzien van haar website (www.verantwoordscheiden.nl), Facebook, YouTube Linkdin en twitter, met alles wat men ‘hoort te weten’ rondom ouderverstoting en derhalve verantwoord scheiden Verder is er informatie te vinden over; verschillende instanties die ons rechtssysteem kent, wetenschappelijke artikelen en onderzoeken m.b.t. ouderverstoting, voorbeeldbrieven en verwijzingen naar andere informatieve sites, video’s en boeken.

De wijze van verwerving van inkomsten

De inkomsten van de stichting zullen worden verkregen doormiddel van donaties. Deze donaties zullen gedaan worden via de website www.verantwoordscheiden.nl. Hier is het mogelijk voor donateurs om een eenmalige donatie te geven, of een maandelijks of jaarlijks terugkerende donatie. De donaties kunnen voldaan worden met verschillende betalingsopties, waaronder iDEAL.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De donaties die binnenkomen, worden beheerd door het bestuur van de stichting. De donaties zullen besteed worden aan verschillende strekkingen. Met als hoofddoel de maatschappij bewust maken van het feit dat ouderverstoting bestaat en dat er actie ondernomen moet worden. Zo wordt het geld, opgehaald met de donaties, besteed aan het maken van promotiemateriaal, aan het ondersteunen van mensen in scheidingssituaties en aan bepaalde reiskosten die gemaakt worden, denk hierbij aan het bijwonen van symposia, het geven van voorlichtingen en afspraken met instanties.

In principe is het niet de bedoeling dat wij geld gaan reserveren voor de komende jaren, maar sommige acties vereisen veel geld, waarvoor gespaard moet worden. Wij gaan voor deze acties gericht aan fondsenwerving doen via onze sociale media.

Beloningsbeleid

Uiteraard werken wij onbezoldigd. Vergoedingen die wij eventueel krijgen voor het geven van voorlichting etc. storten wij op de bankrekening van de stichting. Wel zien wij graag onze reiskosten en eventuele entrees voor symposia vergoed.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter
2 bestuursleden 2022 aangetreden


Daarnaast in wisselende samenstelling zijn er formeel en informeel diverse professionals, rechters en wetenschappers, die hun expertise met ons delen, ons helpen om ouderverstoting te bestrijden en bijdragen in onze beleidsbepaling. Wij noemen ze de mensen die ‘aan de goede kant van de streep staan’. Ook zij werken onbezoldigd aan het goede doel.

 

Hendrik-Jan Oussoren

Voorzitter Stichting Écht Scheiden Zonder Schade

E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T: +31 6 53873095 

W: www.verantwoordscheiden.nl

 

 

pastedGraphic.png

Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn

 

1 juni 2021.