nlenfrde

Beste medewerker van het NJI, 

Ik wil jullie een signaal geven ik zie mijn kind(eren) al ___ jaar niet door ouderverstoting! Deze organisaties ________ zijn betrokken, maar hebben gebrek aan deskundigheid en waarheidsvinding. Daarnaast houden deze organisaties zich niet aan de rechten van het kind en ouder.

Ik ga graag in gesprek met u en deel graag mijn casus om zo ouderverstoting te kunnen stoppen.

Met vriendelijk groet, 

Naam
Adres
Postcode/plaatsnaam
telefoonnummer